Rozluźnianie psychosomatyczne

Rozluźnianie czy też Uwalnianie Psychosomatyczne, zwane także Psychoterapią
Komórkową jest zintegrowaną terapią obejmującą ciało i umysł. W jej ramach
odtwarzane są minione zdarzenia, a także nieprzyjemne emocje i odczucia towarzyszące zaistniałemu wypadkowi lub urazowi, co pozwala pacjentowi pozbyć się
zmagazynowanej, dramatycznej pamięci bólu, strachu, złości, cierpienia,czy urazy.

Kiedy nie dochodzi do ponownego przeżycia negatywnych emocji związanych z wypadkiem, zostają one zamknięte w komórkach. Podczas gdy w trakcie trwania sesji
ujawni się zawarta w komórkach pamięć traumatycznych wydarzeń i negatywnych emocji,
zadaniem terapeuty jest pomóc pacjentowi przypomnieć sobie zdarzenie, doświadczyć je jeszcze raz oraz zamienić destrukcyjną energię dawnych przeżyć na energię konstruktywną, wpływającą pozytywnie na pacjenta.

Efektów należy oczekiwać najpóźniej w kilka dni po sesji. Należy ponadto pamiętać,
że Psychoterapia Komórkowa nie wiąże się z przyjemnymi odczuciami, ale stymuluje
procesy oczyszczające ciało i psychikę.