Rozluźnianie psychosomatyczne

Rozluźnianie czy też Uwalnianie Psychosomatyczne, zwane także Psychoterapią
Komórkową, jest zintegrowaną terapią, obejmującą ciało i umysł. W jej ramach
odtwarzane są minione zdarzenia, a także nieprzyjemne emocje i odczucia, towarzyszące wypadkowi lub urazowi, który zdarzył się w przeszłości i zostawił swoje piętno. To pozwala pacjentowi pozbyć się zmagazynowanej, dramatycznej pamięci bólu, strachu, złości, cierpienia czy urazy.

Jeśli nie przeżyjemy negatywnych emocji, związanych z wypadkiem czy zdarzeniem, zostają one zamknięte w komórkach. W trakcie trwania sesji ujawnia się i uwalnia zapisana w komórkach pamięć traumatycznych wydarzeń i negatywnych emocji. Zadaniem terapeuty jest pomóc pacjentowi przypomnieć sobie zdarzenie, doświadczyć go raz jeszcze oraz zamienić destrukcyjną energię dawnych przeżyć na energię konstruktywną, wpływającą pozytywnie na pacjenta.

Efektów należy oczekiwać najpóźniej kilka dni po sesji. Należy ponadto pamiętać,
że Psychoterapia Komórkowa nie wiąże się z przyjemnymi odczuciami, ale stymuluje procesy oczyszczające ciało i psychikę.